Italian Motorcycles

Pinio Galbusera on a Galbusera, 1930Galbusera Logo
Galbusera Motorcycles