emu
Phanomen Motorcycles

Phaenomen 1908 V-Twin, Saxony

Phanomen-1908-Saxony-Brumby-02.jpg
Registration I-253

Courtesy Victor Brumby