Megola Motorcycles

Megola 1923, unrestored

Megola-1923-DMu.jpgHistory

En unik mc med motorn i framhjulet, den enda serietillverkade i världen med denna tekniska lösning. En prototyp byggdes av tre ingenjörer 1920 med en trecylindrig stjärnmotor i bakhjulet, designer var Fritz Cockerell. MEGOLA är en förkortning av konstruktörerna MEixner, GOckerell och LAndgraf. Från 1922 års modell var motorn i framhjulet, till 1926 då tillverkningen upphörde efter att 2000 exemplar byggts. Användes till 1930 av ingenjör Folke Simonsson, Vänersborg. Ett ex. var utställt på "Die deutsche Automobil-Ausstellung" i den stora utställningshallen vid Kaiserdamm i Berlin, 1923. Ca 2000 motocyklar tillvekades och endast ett fåtal finns kvar.

PRODUKTION 1923

TILLVERKARE Deutsche Megola Werke G.m.b.H.

A unique motorcycles with front-wheel drive, the only series made in the world with this technical solution. A prototype was built by three engineers in 1920 with a three-cylinder star engine in the rear wheel, the designer was Fritz Cockerell. MEGOLA is an abbreviation of the designers MEixner, GOckerell and LAndgraf. From the 1922 model, the engine was in the front wheel until 1926 when the production ceased after the 2000 specimens were built. Used to 1930 by engineer Folke Simonsson, Vänersborg. One ex. was exhibited at the "Die deutsche Automobil-Ausstellung" in the large exhibition hall at the Kaiserdamm in Berlin, 1923. About 2000 motorcycles were created and only a few remained.

Production: 1923

Manufacturer: Deutsche Megola Werke G.m.b.H.

Digital Museum ID: TEKS0030978

Collection: Museum of science and technology Stockholm
Aircraft, autombiles, motorcycles and turbines
Tekniska Museet
Licence: CC BY 4.0Megola Logo
Megola Motorcycles