emu
French Motorcycles

Gitane 1976 Testi Champion Veloce

Gitane-Testi-1976-Champion-Veloce-SSNL-01.jpg
Image courtesy Stolte's Showroom, Netherlands.