KTM Motorcycles

1985 KTM MX

KTM-1985.jpgKTM Logo
KTM Motorcycles