Laverda Motorcycles

1953 Laverda 75 Sport

Laverda-1953-75-Sport-PA-02.jpg

Fine photography by Phil AynsleyLaverda Logo
Laverda Motorcycles