emu
Laverda Motorcycles

Laverda 1956 75 Sport Giro Tank

Laverda-1956-75-Sport-Giro-PA-02.jpg

Fine photography by Phil Aynsley