Laverda Motorcycles

Laverda V6 at Motogiro

Laverda-V6-Motogiro-2006.jpg
Image kindly supplied by Bill Irwin of Classic MV Agusta

Laverda V6 1991


< Prev Next > Index


Laverda Logo
Laverda Motorcycles