emu
Swedish Motorcycles

Nymans 1949 Two-stroke

Nymans-1949-DMu.jpg