BMW-1933-R4-400cc-CMAT-01.jpg
BMW R4 400cc 1932 OHV Single
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-02.jpg
BMW R4 400cc 1932 OHV, Front RHS
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-1.jpg
BMW R4 400cc 1932, RHS Profile
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-10.jpg
BMW R4 400cc 1932 OHV, Tank Badge
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-11.jpg
BMW R4 400cc 1932 Forks
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-12.jpg
BMW 1932 R4 400cc OHV Single, LHS low view
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-4.jpg
BMW 1932 R4 400cc OHV Single, Engine RHS
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-5.jpg
BMW 1932 R4 400cc OHV Single Engine
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-6.jpg
BMW 1932 R4 400cc OHV Single, Headlight
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-8.jpg
BMW 1932 R4 400cc OHV Single Final Drive
BMW-1933-R4-400cc-CMAT-9.jpg
BMW 1932 R4 400cc OHV, Speedometer
BMW-1936-R4-400cc-CMAT-1.jpg
BMW R4 1936 400cc, Front LHS
BMW-1936-R4-400cc-CMAT-2.jpg
BMW R4 1936 400cc OHV, Front RHS
BMW-1936-R4-400cc-CMAT-3.jpg
BMW R4 1936 400cc OHV, RHS
BMW-1936-R4-400cc-CMAT-4.jpg
BMW R4 1936 400cc OHV Engine, LHS