emu
Soyer Motorcycles

Soyer 1922 250cc Two-stroke Engine

Soyer-1922-250cc-Parrett-2.jpg