Thomann Motorcycles

Thomann Monovitesse 175cc, Early 1920s

Thomann-Monovitesse-175.jpg
175cm3 1800 francs