Bianchi Motorcycles

1969 Bianchi Aquilotto controls

Bianchi-1969-Aquilotto-7.jpg
Image and description courtesy BuyVintage.comBianchi Logo
Bianchi Motorcycles