emu
French Motorcycles

Derny 1948 Motopratique

Derny-1948-MRV-067.jpg