MV-Agusta

MV 125 c1953 Silverstone

MV-Agusta-1953c-125cc-Silverstone-Circuit-VBG.jpg
Image courtesy VelobanjogentMV Agusta Logo
MV Agusta Motorcycles