emu
Monark Motorcycles
Före renovering

Färdig renoverad

Monark Blue Fighter 88A 1953

Före och efter renovering

Renoverad 1995-1996 Köpt av min bror 1979 för 150:- som objekt. Fäljarna, tank saknades motorn var fastrostad. Cykeln har legat ute i högt gräs i ca10 år visste ej att
den skulle vara blå. Det fanns ingen färg kvar men skärmarna,styre och stag var felfria.

Ingår numera ej i sammlingen.


Spec. över M 88 A och M 88B "Blue Fighter".Motor: llo 146 cc 2-takt
Motor och växellåda sammanbyggda Cylinderdiameter 57 mm. Slaglängd 58 mm. Kompresesionsförhallande 6,2:1. Toppeffekt vid 6 000 varv/min 9 hkr. Litereffekt 61,64 hkr.
Utväxlingsförhållande: Första växeln 19,38:1, andra växeln 10,50:1, tredje växeln 6,83:1 Växellåda: Sammanbyggd med motorn med 3 växlar samt fri läge, kickstart och fotväxel. Förgasare: Bing. Tändning: Bosch svänghjulsmagnet med kortslutningsknapp på styret- Magneten är kombinerad med belysningsgenerator för en effekt av 26 w och 6 v spänning.

Belysning: Torpedformad strålkastare med 130 mm ljusöppning, bländskydd samt hel- och halvljus, Srömlinjeformad baklykta. Hastighetsmätare (Endast på M 88B,) Inbyggd i strålkastaren, graderad upp till 120 km/tim samt försedd med vägmätare, Transmissions- kabel kopplad direkt till växellådan Ram: Strömlinjeformad med låg, bekväm körställning Ramen byggd av kalldragna grovt dim stålrör med yttre förstärkningar.
Gaffel: Monark teleskopgaffel i modernt utförande, Nav: M 88B med kylflänsnav med SKF kullager Framhjulsbromsen regleras med hand- tag på styrstången och bakhjulsbromsen med fotpedal. Bromstrummans diameter både på fram. och baknavet 150 mm M 88A med nav i extra kraftigt utförande, försedda med SKF kullager och expanderande bromsar.
Fram hjulsbromsen regleras med handtag på styrstången och bakhjulsbromsen med fotpedal. Bromstrummans diameter på framnavet 100mm, på baknavet 150 mm. Bensintank: Av kraftig stålplåt, förkromad och randad samt invändigt rostkyddsbehandlad Gummiupphängd, rymd 6 liter.
Styre: Speedwaymodell, försett med gasregleringshandtag, broms- och frikopplingshandtag samt ljusomkopplare. Sadel: TT. modell. Sittdynan av skumgummi med överdrag av .röd och blå vävplast.
Fälgar: WM 1-19", av lättmetall, högglanspolerade. Däck och slangar. Fram 2,75 x l9" , bak 3,00 x 19". Bakdäcket. med nabbar Skärmar: Av lättmetall. Fram 100 mm, bak 130 mm breda och djupvalsade. Högglanspolerade. Parkerinsstöd: Kraftigt sidostöd. Tillbehör. Verktygsväska med full uppsättning av verktyg, signalhorn, nummerplåthållare samt luftpump. Starthandtag och värmegaller för avgasrören.
Lackering: Ramen elegant lackerad i polykromatisk blå färg. Smörjning: Under inkörning perioden blandas oljan i bensinen i proportion 1:20. Därefter minskas oljemängden till 1:25. Vikt. - Ca 74,5 kg med full tank.

Uppdaterad 2001-04-21


English Translation:

Before and after renovation

Refurbished 1995-1996. Bought by my brother in 1979 to 150: - as objects. Fäljarna, tank missing engine was stuck roasted (seized due overheating?). The bike has been sitting out in the tall grass for around 10 years, did not know that it would be blue. There was no color left but the screens, handlebars and stay was faultless.

Included now are not in the collection.


Spec. of M 88 A and M 88B "Blue Fighter". Motor: llo 146 cc 2-stroke

Engine and transmission assembled Bore 57 mm. Stroke 58 mm. Kompresesionsförhallande 6.2 1. Peak power at 6000 rev / min 9 hp. Effect Liters 61.64 hp.
Ratio: 19.38 First gear: 1, second gear 10.50: 1, third gear 6.83: 1 Gearbox: Incorporated with motor with three gears and neutral, kickstart and fotväxel.
Carburetor: Bing. Ignition: Bosch flywheel magneto with kill switch on styret- magneto is combined with lighting generator for a power of 26 W and 6 V voltage.

Lighting: The torpedo-shaped headlights with 130 mm light output, anti-glare and high and low beams, tail light Srömlinjeformad. Speedometer (Only the M 88B,) Built in the spotlight, graduated up to 120 km / h and is equipped with an odometer, Transmission cable connected directly to the transmission Frame: Streamlined, low, comfortable ride frame made of cold-drawn rough dim steel pipes with outer reinforcements.

Fork: Monarch telescopic fork in modern design, Hub: M 88B with kylflänsnav with SKF bearings front brake controlled by the handles on the steering column and rear brake foot pedal. Brake drum diameter both at the front. and the rear hub 150 mm M 88A with hubs in extra heavy version, equipped with SKF bearings and expanding brakes.
Front wheel brake is controlled with the handle on the handlebar and the rear brake foot pedal. Brake drum diameter of the front hub 100mm, the rear hub 150 mm. Fuel tank: Made of strong steel, chrome and striped and internally rostkyddsbehandlad rubber mountings, space 6 liters.

Handlebar: Speedway Model, equipped with gasregleringshandtag, brake and disconnect handle and light switch. Saddle: TT. model. The seat cushion foam encased .röd and blue coated fabric.
Wheels: WM 1-19 ", of light metal, highly polished. Tyres and tubes. The 2.75 x l9" Rear 3.00 x 19 ". Rear tire. Tooth Shades: Light alloy. Front 100 mm Rear 130 mm wide and deep rolled. High polished. Parkerinsstöd: Strong lateral support. Accessories. Toolbox with full set of tools, horn, license plate holder and air pump. Starter handle and heat grid for exhaust pipes.
Painting: The frame elegantly painted in polychromatic blue. Lubrication: When running in mixed oil into gasoline in proportion 1:20. Then reduce the amount of oil to 1:25. Weight. - Approximately 74.5 kg with a full tank.

May 2016
Note: A correspondent recalls that he had a Top Fighter with 16" or 17" wheels and would like to know if anyone can confirm this.

For more information on this page visit Emu Archives