emu
Husqvarna Motorcycles

Today in Motorcycle History

Husqvarna Silverpilen (Silver Arrow) 1958

Reportage Husqvarna Silver Arrow 1958
Before renovation in 1998 Before the renovation.
Purchased about 1980 in Lidköping 300: -
Drove it when I was 16years in this condition.

Silver Arrow has rested in the 18 years before I took it out and use renovating it.

The aim is to get the hop on with Gammla original parts that others rejected for renovation and that it should look like in the 60s when they were a few years with cromade screens, TT handlebar mm.

Original:

Före renoveringen.
Inköpt ca 1980 i Lidköping för 300:-
Körde den när jag var 16år i detta skick.
Silverpilen har vilat i 18år innan jag tog fram den och bruksrenoverar den.

Syftet är att få i hop den med gammla original delar som andra kasserat för helrenovering och att den ska se ut som på 60-talet när dom var några år med cromade skärmar, TT-styre mm.
1998-10-22 Trying out different fork and check the straightness that the wheels are in line.

Provat ut annan gaffel och kontrollerar rakheten att hjulen går i linje.
Sample Mounted Fork, div checks!Strengthening of the fork, Tig welded reinforcement. 1998-12-12

Tig welded reinforcement according to Craig in WV United States.

Tig svetsad förstärkning enligt Craig i WV USA.
1999-02-04 Silverpilen out for shooting after renovation!

1999-02-24
Have now got underway motorcycle after a little adjustment and new ignition coil and switches.

Will make reports about the manufacture of the ignition coil tester.
Link on the ignition adjustment are on my motorcycle Monarch 1948-58 site.

Har nu fått i gång motorcykeln efter lite justering och ny tändspole och brytare.
Kommer att göra reportage om tillverkning av Tändspole testare.
Länk om tändjustering finns på min Motorcykel Monark 1948-58 site.

1999-02-04 image on the finished Husky!
1999-03-15
Has now been inspected.
It was approved!

© Copyright 1999: Ingemar Andersson

For more information on this page visit Emu Archives