emu
Monark Motorcycles

Today in Motorcycle History

för tändning inställning för bosch och noris tändsystem.
Tutorial for ignition timing for Bosch and Noris ignition system)
Lite tips om inställning och kontroll av tändsystem av 2-takt mc.

Tändspole, Ljusspole, Laddspole.


   1 Avståndet mellan svänghjul och magnetspolens järnkärna får icke överstiga 0,3mm och under inga förhållande understiga 0,2mm. Drag därför alldrig åt fästskruvarna, förrän ni förvissat eder om att tändspolen är rätt inpassad
   (The distance between the flywheel and the magnetic pole iron core shall not exceed 0.3mm, and in no respect be less than 0.2mm. Adjust the mounting screws until you are satisfied you of the ignition coil is correctly fitted)
   2 Vid montering måste svänghjulet alltid fastdragas ordentligt.
   (When installing the flywheel must always tension? properly.)
   3 Observera! Tändstiftets elektrodavstånd bör icke överstiga 0,5mm, om tändspolens livslängd icke skall påverkas ogynnsamt. För stort elektrodavstånd leder till överbelsatning av tändspolen.
   (Please note! The spark plug gap should not exceed 0.5 mm, if the ignition coil life shall not be adversely affected. For large electrode distance leads to overheating(?) of the ignition coil.)

Inte roligt när det krånglar!

 • Fel avstånd mellan svänghjul och tänspole (järnkärna)
 • Om tändspolen ligger emot svänghjulet uppstår en s.k. magnetisk kortslutning och ingen effekt utvinnes ur spolen. Den ständiga friktionen mot svänghjulet gör dessutom, att spolen blir överhettad och satt ur funktion. Det hjälper ej att bara byta spole utan man måste först:
 • Justera avståndet mellan svänghjul och tändspole till (måste vara mellan 0,2-0,3mm)
 • Undersöka om vevlagret är slitet och att vevtappen ej är krokig.
Avstånd mellan spole och järnkärna 0,2-0,3.
* Andvänd ett provtändstift genom att böja ut elektroden så att det blir ett avstånd på ca 4mm. Provtändsift för kontroll av gnistan.
* Svänghjulet förlorar i demonterat tillstånd inte sin magnetism. Det får dock inte komma i kontakt med omkringliggande järndelar eller järnfilspån
Bosch V110 Ska försöka att illustrera hur apparaten är uppbyggd.

Avbländnings Strömbrytare
Monark BlueFighter 1953-54
Monark Blue Top Fighter 1955© Copyright 1999: Ingemar Andersson

For more information on this page visit Emu Archives