emu
FN Motos Belgium
>

FN 1914 Wicker Sidecar

FN-1914-DMu.jpg

History
En avancerad motorkonstruktion som användes av FN nära 20 år framåt i tiden. Den fyracylindriga motorn valdes för att de inte vibrerade så mycket som den encylindriga. Ursprungligen såld av AB A Wiklunds Maskin- och Velocipedfabrik, Stockholm. Denna köptes begagnad av A Westman i Enebyberg för 1 500 kr och användes under 15 år, till 1929, varefter den stått väl förvarad i ett skjul på hans tomt. Den är i slitet originalskick med lagningar och tillbehör som tillkommit genom åren. Endast fotsacken borttagen av beredskapsmän under kriget, som också skadade hornet. Pris 1914, 1.500 kronor. Köptes av museet 1956 för 200 kronor.

Motorcykel
Kardandriven mc med vevhus av aluminium. Växlar läggs om med en spak på höger sida av tanken. Bosch magnet ZFN 4-14. Bandbroms på bakhjulet. Engelsk Lucas "King of the Road" karbidbelysning. Sidovagnen har en ram av rör och en flätad korg av rotting för att vara lätt. Sittdyna på pakethållaren är också ett tillbehör och den kallades bönpall. Fyracylindrig luftkyld fyrtaktsmotor, cylindervolym 748 cc Cylinderdiameter: 52 mm Slaglängd: 88 mm 7 - 8 hk Förgasare: HalvautomatiskFN-fabrikat. Tre växlar som regleras med en spak vid tanken. Bosch magnettändning Däckdimension: 26 x 2, sidovagn: 26 x 3

The advanced engine construction used by FN was well a ahead of its time. The four-cylinder engine was chosen because they did not vibrate as much as the one-cylinder. Originally sold by AB A Wiklund's Machine and Velociped Factory, Stockholm. This was used by A Westman in Enebyberg for £ 1,500 and was used for 15 years, until 1929, after which it was well kept in a shed on his plot. It is worn out with original features and accessories that have been added over the years. Only the footbag removed by emergency men during the war, which also injured the horn. Price 1914, 1,500 kronor. Bought by the museum 1956 for 200 kronor.

Specification

Kardandriven mc with aluminum crankcase. Switches are replaced with a lever on the right side of the tank. Bosch magnet ZFN 4-14. Tire brake on the rear wheel. English Lucas "King of the Road" Carbide Lighting. The side wagon has a frame of pipe and a braided basket of rattan to be easy. The seat cushion on the package holder is also an accessory and it is called a prayer pallet. Four-cylinder air-cooled four stroke engine, cylinder capacity 748 cc Cylinder diameter: 52 mm Stroke length: 88 mm 7 - 8 hp Carburetor: Semi-automaticFN make. Three gears that are regulated with a lever at the tank. Bosch Magnetic Transmission Tire Dimension: 26 x 2, side trolley: 26 x 3Digital Museum ID: TEKS0029286


Collection: Museum of science and technology Stockholm
Aircraft, autombiles, motorcycles and turbines
Tekniska Museet
Licence: CC BY 4.0Classic Motorcycle Books
Classic Motorcycle Books

FN Motorcycle Logo
FN Motorcycles