emu
Husqvarna Motorcycles

Husqvarna 1938 Modell 301

Husqvarna-1938-301-DMu.jpg


History

Husqvarna var en av de större tillverkarna av lättviktare, med cylindervolymen begränsad till 98 cc med krav på pedaler och en högsta vikt på 45 kg. Sammanlagt tillverkade Husqvarna 15 000 lättviktare från 1935 till 1939. Högsta tillåtna hastighet var 40 km/tim men oftast kunde de framföras i 70 - 80 km/timmen. 1940 infördes krav på registrering, skatt och försäkring, samtidigt slopades kravet på pedaler. Pris 435 kr. Inköpt till museet 1958 för 75 kronor av John Söderberg, Stockholm.

PRODUKTION 1937 - 1938

TILLVERKARE Husqvarna Vapenfabrik AB

Motorcykel, lättviktare

ILO FM 100-motor tillverkad av ILO Motorenwerk GmbH, Pinneberg, Tyskland. Tysk Graetzin förgasare, svänghjulsmagnet. Denna har fått en större tank än ursprungliga, från efterföljaren modell 22 från 1939, "Änglavingen", efter bensintankens dekor. Motornummer 123481. Registreringsnummer A4879. ILO encylindrig tvåtaktsmotor, cylindervolym 98 cc Cylinderdiameter 50 mm Slaglängd 50 mm 2,6 hk vid cirka 3 200 varv/minut Två växlar och kedjedrivning Däckdimension: Trådkantsdäck 26x2x1.

Motorcycle, lightweight

Engine manufactured by ILO Motorenwerk GmbH, Pinneberg, Germany. German Graetzin carburettor, flywheel magnet. This has gotten a bigger tank than original, from the successor model 22 from 1939, "Änglavingen", after the fuel tank decor. Motor Number 123481. Registration Number A4879. ILO 2-stroke engine, cylinder volume 98 cc Cylinder diameter 50 mm Stroke 50 mm 2,6 hp at about 3 200 rpm Two gear and chain tire Tire size: Tire tires 26x2x1.


History

Husqvarna was one of the largest manufacturers of lightweights with cylinder volume limited to 98 cc with pedal requirements and a maximum weight of 45 kg. In total Husqvarna produced 15,000 lightweight from 1935 to 1939. The maximum permitted speed was 40 km / h, but most often they could be performed at 70 - 80 km / h. In 1940, registration, tax and insurance were imposed, while the requirement for pedals was abolished. Price 435 kr. Purchased to the museum 1958 for 75 kronor by John Söderberg, Stockholm.

Production: 1937 - 1938

Manufacturer: Husqvarna Vapenfabrik ABCollection: Museum of science and technology Stockholm
Aircraft, autombiles, motorcycles and turbines
Tekniska Museet

Digital Museum ID: TEKS0033287

Licence: CC BY 4.0


< Prev Next > Index


Husqvarna Logo
Husqvarna Motorcycles