emu
Husqvarna Motorcycles

Heikki Mikkola - Husqvarna - circa 1967

Husqvarna-1967c-Heikki-Mikkola-JNP.jpgHusqvarna Logo
Husqvarna Motorcycles