emu
Husqvarna Motorcycles

Husqvarna Novolette Moped

Husqvarna-1955c-Novolette-moped.jpg
Image sourced from WikipediaHusqvarna Logo
Husqvarna Motorcycles