emu
British Motorcycles

New Imperial 1923 Model 11 V-Twin 1000cc

New-Imperial-1923-Model-11-Motomania-1.jpg
Courtesy Motomania