emu
British Motorcycles

New Imperial 1923 Model 11 V-Twin 1000cc, RHS Profile

New-Imperial-1923-Model-11-Motomania-6.jpg
Courtesy Motomania