Mondial Motorcycles

Mondial Record 1967, LHSMondial Motorcycle Logo
Mondial Motorcycles