emu
Motobecane Motorcycles

Motobecane 1947 Poney 50

Motobecane-1947-Poney-50-r.jpg
Image sourced from Wikipedia