Scott Motorcycles

Scott Sports Squirrel 1929

Scott-1929-Sports-Squirrel-Motomania-1.jpg
Scott Sports Squirrel 1929

Frame Nr.: 2963 Engine Nr.: 6845R
Year: 1929 cc: 500
british registration documents
Image courtesy MotomaniaScott Logo
Scott Motorcycles