emu
Mondial Motorcycles

Mondial 1954 DOHC 175 Monoalbero

Mondial-1954-DOHC-PA-026.jpg
An exhibit at the Morbidelli Museum

Courtesy Phil Aynsley