Terrot 1927 250cc Type FT
emu
Terrot Motos

Terrot 1927 250cc Type FT

Terrot-1927-250cc-Type-FT-TCP.jpg

Adapted from information courtesy Terrot Club Pyrenees