Terrot 1929 175cc Type FT
emu
Terrot Motos

Terrot 1929 175cc Type FT

Terrot-1929-175cc-Type-FT.jpg

Adapted from information courtesy Terrot Club Pyrenees