emu
Scott Motorcycles

Scott 1935 3S Twostroke

Scott-1935-S3-SMM-PA-009.jpg
On display at the Sammy Miller Museum, UK.

Courtesy Phil AynsleyScott Logo
Scott Motorcycles