Moto Guzzi Motorcycles

Moto Guzzi V8 engine - top view

Moto-Guzzi-V8-Engine-showing-8-carburettors.jpg
Moto Guzzi V8 engine - top view showing eight carburettors.

Moto Guzzi Motorcycles of the 1950sMoto Guzzi Logo
Moto Guzzi Motorcycles