Moto Guzzi Motorcycles

1924 Moto Guzzi OHC C4V RACER Racing Motorcycle

Moto-Guzzi-1924-C4V-2.jpg
1923 Moto Guzzi - Owner Ray Robertson

Moto Guzzi Models of the 1920sMoto Guzzi Logo
Moto Guzzi Motorcycles