emu
European Motorcycles

Avon Tyres 1911

Avon-1911-TMC-0772.jpg
Image made available thanks to Boston City Library